o Zakładzie

Witamy na stronie Zakładu Metod Komputerowych (ZMK), jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn (IMiKM) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP).

Działalność dydaktyczna Zakładu koncentruje się wokół zagadnień komputerowego wspomagania prac inżynierskich, a zwłaszcza CAD (Computer Aided Design) i CAA (Computer Aided Analysis).

Działalność naukowa pracowników Zakładu skupia się przede wszystkim wokół zmęczenia materiałów i konstrukcji. Do zagadnień będących przedmiotem szczególnego zainteresowania zaliczyć można metody szacowania trwałości zmęczeniowej, efekt działania karbu i zmęczenie materiałów w warunkach obciążeń nieproporcjonalnych.

Współpraca ze środowiskiem gospodarczym obejmuje dwa uzupełniające się obszary: projektowania konstrukcji mechanicznych oraz numerycznych analiz wytrzymałościowych konstrukcji podlegających obciążeniu monotonicznemu, cyklicznemu, dynamicznemu i udarowemu.

Zakład Metod Komputerowych mieści się w budynku 2.3 na 2 piętrze kompleksu UTP przy ulicy prof. S. Kaliskiego 7.

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH
e-mail: semjan@utp.edu.pl, zmk@utp.edu.pl
budynek 2.3. pokój 309
tel. 52 340-82-79

PRACOWNICY ZAKŁADU

dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI, prof. nadz. UTP
darski@utp.edu.pl

dr inż. Artur CICHAŃSKI
arci@utp.edu.pl

dr inż. Krzysztof NOWICKI
knowicki@utp.edu.pl

dr inż. Przemysław STRZELECKI
p.strzelecki@utp.edu.pl

dr inż. Łukasz PEJKOWSKI
lukasz.pejkowski@utp.edu.pl

dr inż. Tomasz TOMASZEWSKI
tomaszewski@utp.edu.pl

mgr inż. Michał STOPEL
michal.stopel@utp.edu.pl